Müzayede Kuralları

Mars Mezat olarak, marsmezat.com adresinde düzenlediğimiz müzayedelere katılacak olan alıcılar, aşağıdaki şartları peşinen kabul ederler.

1-      Mars Mezat, satıcılar için bir aracıdır. Online müzayede satışında verdiği hizmet dolayısıyla, satış anında komisyon almaya hak kazanır.

2-      Online müzayedelere katılabilmek için, marsmezat.com adresinden üye kaydı yapılarak, üye numarası alınması zorunludur.

3-      Online müzayede kataloğunda yer alan eserlerin tanıtımı için verilen tüm bilgiler eksperlerin kanaatidir. Alıcı tüm eserlerin haliyle satışa sunulduğunu, satılan eseri teklif vermeden önce yeteri kadar kontrol ettiğini kabul ve taahhüt eder. Mars Mezat satılan eserin tekellüfü ile mükellef değildir.

4-      Online müzayedemizde fiyat arttırımı ‘Teklif ver’ butonuna yapılır. Alıcı bu teklif ile bağlıdır. Söz konusu eser müzayede bitiş tarihi itibariyle en yüksek teklifte bulunan alıcıya ihale edilir. 

5-      Online müzayedeye çıkarılan eserin bedelinin arttırılmasına muhammen bedelin yüzde yirmi veya daha eksiği ile başlanabilir. Rezerv fiyatını geçemeyen eserin satışı gerçekleşmez.

6-      Online müzayede katılım şifresi kişiye özeldir. Üyelik sahibi kişi dışında başkaları tarafından kullanılması yasaktır.

7-      İnternet sitesinde yapılan müzayedede verilen en yüksek teklif ekranda yer alacaktır. Müzayede katılımcıları verdikleri teklifler şirketimizce şifrelenip güvenlik altına alınacaktır. 

8-      Satın alınan tüm eserler için fatura tanzim edilecektir. Mars Mezat tarafından fatura kesilmesi şirketimizin satıcı olduğunu göstermez. Mars Mezat satıcı değil satıma aracılık eden aracı firmadır.

9-      Satın alınan eserin bedeli EFT veya havale yoluyla peşin olarak ödenecektir. Ödemeler, müzayede bitiş tarihinden itibaren en geç 7 gün içerisinde alıcı tarafından ödenir. Alıcı  satış bedelinin tamamını, Katma değer vergisini, %10 müzayede şirketi komisyonu ve komisyon KDV’si,  miktarını ödediği andan itibaren Mars Mezat’nin ürünü teslim yükümlülüğü doğacaktır. Kitap müzayedelerinde komisyon oranı %15 + KDV şeklindedir. Ödeme anından itibaren şehir içi 7 gün, şehir dışı 14 gün içinde eser alıcıya kargo yolu ile ödemeli olarak gönderilecektir. Kargo şirketindeki gecikmelerden Mars Mezat sorumlu tutulamaz.

10- Mars Mezat'ın işbu aracılık hizmeti nedeniyle hak kazandığı % 10 komisyon + KDV alacağı müzayede sona erdiği andan itibaren muaccel olacaktır. Alıcı ihale konusu olan eseri almaktan vazgeçse dahi CEZAİ ŞART ve % 10 komisyon bedeli + KDV ödemekle yükümlüdür. Mars Mezat'nin bu kapsamda yerine getirdiği hizmet; elektronik ortamda aracılık hizmeti olup cayma hakkı kapsamı dışındadır. Cezai Şart: %20'dir.

11-   Online müzayede kapsamında satışa sunulan eserlerin beyan edilen vasıflara haiz olmaması, orijin itibariyle beyana uygun olmaması veya hak sahibinin veya yasal varislerinin dışında elden çıkmış olması durumlarında, Mars Mezat satıcı olmamasından dolayı, hukuki sorumluluk eserin satışa arzını talep eden kişiye aittir.

12-   Mars Mezat şüpheli gördüğü kişileri üye olarak kabul etmeme ve herhangi bir mazeret göstermeksizin online müzayedeye kabul etmeme yetkisine sahiptir. Ayrıca Mars Mezat hakkında satıcı için aracı konumunda bulunmasından dolayı BK 214 ve 218 maddelerinde istenen zapttan sorumluluk hükümleri uygulanamaz.

13-   Arttırmada bulunup online müzayedeye katılmak demek yukarıda belirtilen şartların tümünü ve ayrıca bunlara ilişkin kurumumuza ait diğer hak ve vecibeleri peşinen kabullenmiş olmak anlamına gelir.

14-   Online katalogda yayınlanan her türlü yazı ve fotoğraf, Mars Mezat’nin yazılı izni olmadan kısmen veya tümüyle yayınlanamaz.

15-   Online müzayedede sunulan eserlerin katalog değerleri eserlerin final değerleri değil müzayede başlangıç fiyatlarıdır.

16-   Online müzayedede satılan eserler sadece Türkiye adreslerine teslim edilir.

17-   5846 sayılı kanunun 45. Maddesi ve Bakanlar Kurulunun 27.09.2006 tarihli ve 2006/10880 sayılı kararı uyarınca bu kapsamda belge düzenine uyulması koşulu ile sanatçılara veya hak sahiplerine ödenmesi gereken paylar ile ilgili olarak müzayedede eserleri satılacak olan eser sahiplerine Mars Mezat'nin rücu hakkı saklıdır.

18-   Müzayede katılım şartlarından doğan uyuşmazlıklarda Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.  

19-   Eser fiyatlarına göre artış miktarları: